یوفا سی ال – توپچی ها به دنبال خدمت گرفتن مدافع خوب تیم هال سیتی هستند. جاش تیمن توانسته با عملکرد خوب خود نظر مدیران باشگاه لندنی را جذب کند.

در یکی از مطالب قبلی یوفا سی ال به اینکه “ایوان گازیدیس گفته است آرسنال قدرت خرید بالایی دارد” پرداختیم. حال به احتمال زیاد در این زمستان قرمز پوشان لندن پنجره پر ترافیکی خواهند داشت.

آرسنالی ها میخواهند در پنجره نقل و انتقالات زمستانی مدافع تیم هال سیتی را به نام جاش تیمن بخرد. این بازیکن ۱۷ ساله با عمکرد خوبی که از خود نشان داده یکی از اولین خرید های احتمالی توپچی در ژانویه است.