یوفاسی ال – آرسنال در این بازی با وجود داشتن مالکیت بازی و حملات متعدد, از کسب سه امتیاز این بازی عاجز بود. آرسن ونگر در روز تولد خود نتواسنت پیروزی کسب کند. به گزارش Mirror:

نیمه اول

دقیقه ۱۲ توپ به الننی میرسد و نزدیک به چند متری می دود و ضربه اش از کنار تیر دروازه بیرون میرود.

دقیقه ۱۸ اوزیل برای سومین بار در طول بازی کرنر می زند و برو دور می کند. آرسنالی ها توپ را در بال راست به اوزیل می رساند اما رامیرز با عملکردی عالی توپ را از او می گیرد.

دقیقه ۲۰ نگردو توپ را می فرستد و کوسیلنی می باید آن را دور می کرد اما توپ در اختیار ترائوره قرار می گیرد؛ از زاویه نه چندان جالب ضربه می زند، چک برمی گرداند و ضربه ریباند را نگردو می زند و کوسیلنی آن را دور می کند.

دقیقه ۲۱ تیرک برای میدلزبرو! میدلزبرو پشت محوطه و در سمت چپ آن یک ضربه ایستگاهی به دست می آورد. ضربه را رامیرز با پای چپ می زند و توپ در شرایطی که چک کغلوب شده به تیرک می خورد.

دقیقه ۲۳ سانچز یک ضربه ایستگاهی می زند و والدز آن را به کرنر می فرستد.

نیمه اول با وجود مالکیت بیش از ۷۰% از سمت توپچی ها با این حال توپی از خط دروازه این دو تیم عبور نکرد.

نیمه دوم

دقیقه ۵۳ سانچز یک ضربه ایستگاهی می زند و توپ با فاصله ای اندک از کنار تیر به بیرون می رود.

دقیقه ۵۵ الننی توپ را به شانچز می رساند، او با ضرب توپ را پیش می برد و از فاصله ای حدوداً ۲۰ متری توپ را شوت می کند اما ضربه اش را ویکتور والدز دروازهبان میدلزیها دفع میکند.

دقیقه ۵۹ آدام ترائوره توپ را در نیمه زمین خودی می گیرد و خود را به محوطه جریمه آرسنال می رساند اما ضربه اش را چک به کرنر می فرستد.

دقیقه ۶۸ ولکات توپ را در درون محوطه به سانچز می رساند و او هم از آیالا عبور می کند اما ضربه اش از زاویه توسط والدز مهار می شود. بهترین موقعیت آرسنال تا این دقیقه بازی.

دقیقه ۷۹ ولکات توپ را در بال راست به بیرین رساند اما سانتر او را والدز جمع کرد.

دقیقه ۸۵ آرسنال بی امان حمله می کند اما دفاع میدلزبرو با علکردی موفقتر نسبت به حمله لندنی ها سعی در کسب یک امتیاز دارند.

دقیقه ۸۹ ترائوره با یک پاس عالی توپ را در سمت چپ به نگردو می رساند و او هم وارد محوطه می شود و سعی می کند توپ را روی پای راستش بیاورد اما کوسیلنی در اخرین لحظه با یک تکل عالی آرسنال را نجات می دهد.

برای این بازی ۵ دقیقه وقت تلف شده گرفته شد.

دقیقه ۹۴ گل آفساید مسوت اوزیل. سانتر چمبرلین توسط هافبک آلمانی آرسنالی وارد گل شد که به دلیل آفساید این گل مورد قبول قرار نگرفت.