یوفاسی ال – توپچی ها در یک بازی خانگی در جام اتحادیه انگلستان توانستند حریف خود را ببرند. در این بازی آرسن ونگر سرمربی توپچی ها از بازیکنان ذخیره استفاده کرد.

آرسنال:

مارتینز، جنکینسون، هولدینگ، گابریل، گیبس، میتلند نیلز، الننی، چمبرلین، رنه آدلاید، ایووبی، پرز

ریدینگ:

الحبسی، واتسون، اوبیتا‌، مور، بلکت، کلی، فن در برگ، اوانز، مک کلری، هریوت، ساموئل

شرح گلها:

دقیقه ۳۳ : الکس اکسلاید چمبرلین طی یک حرکت انفرادی مدافعان ریدینگ را به هم ریخت و با عبور توپ از میان پاهای تایلر بلکت، فضایی مناسب ایجاد کرد و با یک شوت دروازه میهمان را باز کرد.

دقیقه ۷۸: اولیویه ژیرو در نزدیکی خط محوطه جریمه توپ را کنترل کرد تا الکس چمبرلین از راه برسد تا یک شلیک تک ضرب بکند و با برخورد به بازیکن ریدینگ وارد گل شود.