یوفا سی ال – از دقایقی دیگر مونیخی ها میزبان هوفنهایم, در ورزشگاه خانگی خود یعنی آلیانز آرنا هستند.

بایرن مونیخ:

 نویر،بواتنگ، هوملس، رافینیا، برنات، تیاگو، آلونسو، ویدال، کوستا، روبن، لواندوفسکی

هوفنهایم:

باومن، زوله، ووگت، هابنر، کادرابک، رودی، زوبر، دمیربای، امیری، کراماریچ، واگنر