یوفا سی ال – اتلتیکومادرید و رئال مادرید از هفته دوازدهم لالیگا امشب (شنبه) در ویسنته کالدرون به مصاف هم می‌روند. دربی شهر مادرید جستجوگر گوگل را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

کاربران تمام جهان از گوگل به دنبال اطلاعاتی از این بازی هستند و نتایج اخیر این دو تیم را بررسی می کنند. محبوبیت اتلتیکو و مادرید در مناطق مختلف جهان جالب است.

در اسپانیا رئال مادرید محبوب‌تر است. گوگل با توجه به کلمات استفاده شده در جستجوها از طریق امتیاز صفر تا ۱۰۰ آن را ارزش‌گذاری کرده است. در اسپانیا امتیاز مادرید ۵۰ و اتلتیکو ۳۰ است. در جهان نیز رئال محبوبیت بیشتری دارد. ردال ۶۶ امتیاز دارد و ۱۷، امتیاز قرمز و سفیدپوشان است و این آمار نشان می‌دهد که نام رئال بیشتر جستجو شده است.

چاد بیش از دیگر کشورهای جهان در رابطه با این دو تیم جستجو کرده است و امتیاز این کشور آفریقایی ۱۰۰ است. پس از چاد، گینه قرار دارد که سهم مادرید ۷۸ و اتلتیکو ۵۱ است. اما محبوبیت بیشتر سفیدپوشان در غرب قابل توجه است. کل قاره آمریکا به رئال اختصاص دارد. این در حالی است که اتلتیکو بیشترین محبوبیتش را از شرق (به جز هند و اقیانوسیه) به دست آورده است.

جالب این جاست در ایران بیشترین جست‌وجوها به اتلتیکومادرید اختصاص دارد. این در حالی است که هواداران رئال در ایران بیشتر از قرمز و سفیدپوشان هستند اما در یک هفته اخیر اتلتیکو محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. در مجموع این بررسی نشان می‌دهد که رئال مادرید در سطح ملی و جهانی محبوب‌تر از اتلتیکومادرید است اما بیشترین جستجوها برای اتلتیکو در شرق و برای مادرید در غرب انجام شده است.