یوفا سی ال – سانتی کازورلا که در جریان نقل و انتقلات تابستانی سال ۲۰۱۲ با مبلغی در حدود ۱۶ میلیون پوند از مالاگا به آرسنال پیوست؛ در فصول اخیر همواره جز تاثیرگذارترین مهره های آرسن ونگر بوده است. آمار ستاره اسپانیایی توپچی ها را در عکس زیر مشاهده می کنید :