به گزارش گل، مربی اسبق چلسی و تاتنهام و پورتو و زنیت که در حال حاضر بدون تیم است با انتشار عکس زیر در اینستاگرام خود، خبر از یادگیری زبان آلمانی داد :

اولین ساعت و اولین درس از یادگیری زبان آلمانی! این یک چالش جدید است.

 

گفته می شود وردربرمن یا هامبورگ مقصد احتمالی او در آلمان هستند . حال باید منتظر چالش جدید مرد پرتغالی باشیم.