اختصاصی یوفا سی ال – جدول گلزنان و پاس گل دهندگان لیگ برتر انگلیس را با هم مرور می کنیم؛ جایی که دیگو کاستا موتور گلزنی تیم کونته در صدر جدول ایستاده و پشت سر او آگوئرو و دفو قرار گرفته اند. در آمار پاس گل دهنده ها نیز نام کوین دی بروین جوان و مستعد می درخشد.