اختصاصی یوفا سی ال – نگاهی می اندازیم به رکورداران تعداد بازی و گل زده در تاریخ لیگ جزیره. جایی که نام دو بازیکن بزرگ بریتانیا یعنی رایان گیگز و آلن شیرر در صدر فهرست می درخشد.