اختصاصی یوفا سی ال – نگاهی می اندازیم به رکورداران تعداد پاس و کلین شیت تمام ادوار لیگ برتر انگلیس. جایی که باز هم رایان گیگز حکم فرمانی می کند. در تعداد کلین شیت ها نیز پیتر چک دروازبان سابق چلسی و حال حاضر آرسنال در صدر قرار گرفته است.