یوفا سی ال_ لوییس سوارز، ستاره گلزن ابی اناری ها مدعی شد مسائلی به جز عملکرد درون زمین مسابقه برای بردن جایزه توپ طلا اهمیت دارد.سوارز بیان کرد که اقبالی برای بردن توپ طلا ندارد اما لیونل مسی سوپر استار ارزانتینی را شایسته ترین فرد برای دریافت توپ طلا می داند.او افزود: “جوایزی مانند توپ طلا بیشتر به مسائل اقتصادی ارتباط دارد و خیلی به عملکرد بازیکنان درون زمین ارتباطی ندارد.

اما لیو اندرس مسی از نظر من گزینه بسیار جذابی برای دریافت توپ طلا می باشد  و من بسیار خوشبختم تا در کنار بهترین بازیکن کل ادوار تاریخ بازی کنم. هرگز علاقه ای ندارم تا خودم را با دیگر بازیکنان مقایسه کنم زیرا من شیوه منحصر به فرد خودم را دارم که امیدوارم به بازی تیمم کمک کند.