یوفا سی ال –  دو تیم امپولی و رم در چارچوب رقابت های هفته یازدهم سری آ به مصاف هم رفتند که نتیجه ای جز تقسیم امتیازات به دست نیامد.

دقیقه ۴: شوت پای چپ پوچیارلی از بالای دروازه رم به بیرون رفت.

دقیقه ۵: صلاح از داخل محوطه جریمه شوتی زد که دروازه بان امپولی آن را مهار کرد.

دقیقه ۸: ضربه سر ادین ژکو از چند قدمی دروازه با اختلاف کمی از کنار دروازه امپولی بیرون رفت.

دقیقه ۲۳: شوت ناینگولان از بیرون از محوطه جریمه با اختلاف کمی به کرنر رفت.

دقیقه ۲۵: پاردس توپ را روی دروازه ارسال کرد و ضربه سر ژکو با اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲۹: شوت پوچیارلی از بیرون محوطه جریمه، از بالای دروازه رم گذشت.

دقیقه ۳۶: شوت الشعراوی از بیرون محوطه جریمه، از کنار دروازه امپولی به بیرون رفت.

دقیقه ۴۰: امپولی به یک ضربه آزاد دست یافت. پاسکوال ضربه اش را به سمت دروازه رم زد اما توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۳: پاردس توپ را روی دروازه امپولی سانتر کرد. ضربه سر مانولاس در شرایطی سخت از کنار دروازه امپولی به بیرون رفت.

دقیقه ۷۱: شوت ماکارونه از بیرون محوطه جریمه را شزنی در گوشه دروازه مهار کرد.

دقیقه ۷۲: شوت پای چپ برونو پرز از بیرون محوطه جریمه امپولی با اختلاف کمی از کنار دروازه این تیم به بیرون رفت. بازی به خاطر مصدومیت دیوسه کمی متوقف شد.

دقیقه ۷۹: شوت پای چپ ساپونارا از بیرون محوطه جریمه را شزنی مهار کرد.

دقیقه ۸۰: ساپونارا پشت محوطه جریمه توپ را به ماکارونه پاس داد. شوت ماکارونه از گوشه محوطه جریمه با اختلاف کمی از کنار دروازه رم به بیرون رفت.

دقیقه ۸۴: دیگو پروتی توپ را روی دروازه امپولی سانتر کرد. ضربه سر ادین ژکو از فاصله ای بسیار نزدیک، از کنار دروازه با اختلاف کم به بیرون رفت. چند ثانیه قبل شوت برونو پرز را مدافعان امپولی دفع کردند.

آمار بازدید: