یوفا سی ال – اولی هوینس اسطوره و رئیس اسبق باشگاه بایرن مونیخ آلمان در اظهار نظر جدیدش گفت که باشگاهی چون منچستر یونایتد نباید اجازه دهد تا مورینیو با بازیکن بزرگی مثل شواینی این چنین رفتار کند.

باستین شواین اشتایگر که در انتقالی عجیب پس از سال ها افتخار آفرینی با باشگاه محبوبش بایرن مونیخ در سال ۲۰۱۵ به منچستریونایتد پیوست. در چند ماه اخیر از ترکیب ۱۸ نفره مورینیو به دور بوده تا آن جایی که مو وی را از تمرین با تیم رزرو هم محروم کرد. اما پس از مدتی دوباره اجازه حضور او را در تمرینات تیم اصلی را صادر کرد.

اولی هوینس در این خصوص گفت :

” رفتاری که با باستین شد غیر قابل باور و ناراحت کننده است. به بازیکنی مثل او اجازه تمرین داده نشده و از عکس تیمی نیز کنار گذاشته شد، با شواینی همانند جذامی ها رفتار می شود. این شرایط باشگاه بیانگر این است که منچستر یونایتد اجازه حضور به شواین اشتایگر در تمرینات اصلی را نمی دهد و این چنین رفتاری باعث کوچک شدن باشگاه می شود. او انسان شگفت انگیز و بازیکن فوق العاده ای برای بایرن مونیخ بود. رفتار منچستر یونایتد با او شرم آور و تاسف برانگیز است. اگر من در بایرن در راس کار بودم وی را به مونیخ می آوردم تا آنچه که لیاقتش است را بدست آورد. “