یوفا سی ال – مدیر برنامه های بازیکن ایتالیایی پاریسن ژرمن صحبت های جالبی را مطرح کرد.

دوناتو دی کامپلی مدیربرنامه های وی در مصاحبه با سو فوت گفت :

” من و مارکو وراتی رابطه بسیار صمیمی داریم و هر دو تقریبا بخشی از یک خانواده متحد هستیم. پاریسن ژرمن به صورت جدی و قاطعانه به وراتی اعتقاد دارد و ما تصمیم گرفتیم تا سال ۲۰۲۱ قرارداد را با تیم پاریسی تمدید کنیم. اما یک قرارداد می تواند در ۳ دقیقه باطل شود. نمی خواهم حرف عجیبی بزنم ولی در فوتبال همه چیز ممکن است . ما می خواهیم برنامه های بلند مدت باشگاه را بدانیم. مارکو خوشحال است اما بردن جام ها برای او مهم تر است و او در باشگاهی که نتواند جام ها را فتح کند، نخواهد ماند. همه ما می دانیم که باشگاه پر افتخار یوونتوس به دنبال مارکوست . در این دنیا، داشتن انگیزه امری حیاتی است و انسان سعی می کند تا چیزهای جدید را تجربه کند. هنوز وقت تغییر باشگاه نرسیده است و ما امیدواریم تا جایی که ممکن است مارکو در پاریس بماند. اما با این حال بعدا در این مورد صحبت خواهیم کرد.”