یوفاسی ال – دورتموند در یک بازی پر گل و زیبا تنها به یک امتیاز این بازی پسنده کرد. با وجود پیش افتادن تیم میزبان اما زنبورها توانستند بازی را مساوی کنند.

نیمه اول

دقیقه ۶ خطای جو هو پارک در سمت راست زمین بروسیا, اینگول اشتات را صاحب یک ضربه ایستگاهی کرد. مارکوس سوتنر پشت توپ رفت و ارسال او به شش قدم بروسیا دورتموند با ضربه کوهن تبدیل به گل اول بازی شد.

دقیقه۲۴ ضربه ایستگاهی برای اشتاتیها به دست آمد که منجر به گل دوم بازی شد. ارسال سوتنر این بار با ضربه سر لزکانو وارد دروازه وایدنفلر دروازهبان دورتموند شد.

نیمه اول با همین دو گل به پایان رسید.

نیمه دوم

دقیقه۵۹ پییر امریک اوبامیانگ گل اول زردپوشان را به ثمر رساند. سانتر دمبله با ضربه سر اوبامیانگ وارد دروازه تیم میزبان شد.

دقیقه ۶۰ یک دقیقه بعد از گول دورتموندیها گل سوم نیز وارد دروازه آنها شد.  نفوذ فلورنت از سمت چپ خط دفاعی دورتموند با پاس او به داخل محوطه همراه شد، توپ به لزکانو رسید و او نیز با یک ضربه بغل پا برای بار دوم در این بازی گلزنی کرد و تیم خود را سه گله کرد.

دقیقه ۶۹ گل دوم زرد پوشان توسط حرکت پولیشیچ روی خط محوطه اینگول اشتات انجام شد وی توپ را در داخل محوطه به راموس رساند و این بازیکن با یک چرخش و ضربه دروازه نایلند سنگربان اینگول اشتات را باز کرد.

دقیقه ۹۱ بروسیا برای بازنده برنگشتن به خانه خود حملات تیم را افزایش دادند و در آخر توسط پولیشیچ توانستند گل سوم و مساوی خود را وارد گل کنند.

آمار بازی: