یوفا سی ال -مدیر اجرایی باشگاه آرسنال از قدرت خرید و مالی توپچی ها سخن گفته است. او میگوید این باشگاه توان مالی زیادی دارد و میتواند با باشگاهای دیگر رقابت کند.

در این سال ها ما تمرکز ویژه ای در حفظ پرورش بازیکنان جوان داریم ما همچنان بر روی جذب بهترین بازیکنان سرمایه گذاری کرده ایم.

در سال های اخیر ما عملکرد خوبی در حفظ بازیکنان کلیدیمان، پرورش و تربیت جوانان و جذب بهترین بازیکنان دنیا داشته ایم. در حال حاضر در حال رقابت با باشگاه بزرگ دیگر بر سر مبالغ قرارداد بازیکنان برای تمدید و جذب آن ها هستیم. این بسیار مهم است که فروش بازیکنانمان را به حداقل برسانیم و آن ها را حفظ کنیم.
نمی توانم بگویم این موارد در مورد یک بازیکن صادق است اما می توانم به شما اطمینان دهم که هدف کلی ما این است و در کل ما بازیکنان بزرگی به مانند اوزیل و سانچز جذب کرده ایم. ما باور داریم که در حال ساختن تیمی هستیم که می تواند در هر رقابتی مدعی باشد.
بازیکنان بسیاز زیادی وجود دارند که می توانم لیست آنها را به شما بگویم که در رادار هیچ باشگاهی نبودند اما آن ها مناسب باشگاه ما بودند و باشگاه و کادر فنی به آنان اطمینان داشت. شکودران مسوتافی، ژاکا، پرز و راب هولدینگ از جمله آنان هستند. تیم در حال سرمایه گذاری است. شما در چند سال آینده بازیکنان جوان بیشتری را در ترکیب تیم ما خواهید دید.