یوفا سی ال – آندره آ بارزالی مدافع مستحکم یووه پس از پیروزی ۴-۰ برابر کالیاری در گفتگو با مدیاست عنوان کرد:

شکست در دربی باعث عصبانیتمان شده بود و پاسخ کوبنده ای دادیم ، بعد از یک نمایش بد پاسخ خوب و محکمی در میدان مسابقه دادیم و امیدواریم این روند حفظ شود.خوشحالم چرا که با شخصیت ظاهر شدیم و بازی خوبی ارائه دادیم و مهمتر از همه دستورات آلگری را به درستی اجرا کردیم. سراپا خشم بودیم و شکستی که خوردیم به ما نشان داد هیچ چیز تضمین شده و اسان نیست.

دیناموزاگرب؟!

ما فقط بر روی بازی های پیش رو فکر میکنیم. بگذارید اول روی پالرمو تمرکز کنیم و سپس به دیناموزاگرب بیاندیشیم .ما در حال یادگیری این هستیم که پیروز شدن بر ما واجب است.