یوفا سی ال_ کینگ مسی دیشب پس از ۲۵ روز به میادین فوتبالی بازگشت. مسی که برابر اتلتیکو پایش اسیب دیده بود، دقیقه ۵۵ بازی دیشب بجای بوستکس  وارد میدان شد.

لیو اندرس   که به جای بوسکی وارد میدان شده بود  بازوبند کاپیتانی را نیز از او تحویل گرفت.
و تنها بعد از  دو دقیقه  ورودش به زمین و در اولین حرکت مفیدی که انجام داد، روی پاس عمقی زیبای نیمار موفق شد توپ را به طاق دروازه دپور چسبانده و گل چهارم بارسا را به ثبت کند. بازگشت مسی با این گل زیبا باشکوه تر شد.