یوفا سی ال – رئیس پرافتخار و دوست داشتنی آث مبلان در جدیدترین مصاحبه خود گفت که از اینکه در سال های آخر مدیریتش به خوبی از میلان مراقبت نکرده حسرت می خورد.

سیلویو گفت :

“در سال های گذشته میلان، میلان همیشگی نبوده و تنها به این علت است که فرصت نداشتم بر آن نظارت کنم. برای سالهای طولانی مشغول به کار بودم و حداقل از سه بعد از ظهر هر هفته، با وکلایم آمادگی برای ۳۶۰۰ جلسه و ۷۳ نوع محاکمات سیاسی وقت می گذراندم. من هنوز هم رئیس باشگاه هستم، رئیسی که بیشترین جام های ممکن در تاریخ فوتبال را برنده شده است.”

لازم به ذکر است که سیلویو برلوسکونی اخیرا باشگاه آث میلان را به چینی ها فروخته است.