دو مصدوم بزرگ رئال در حال بازیابی شرایط مطلوب خود هستند .

یوفا سی ال – در جریان تمرین امروز رئال مادرید ، سرخیو راموس برای اولین بار پس از دوری چند هفته ای به زمین چمن آمد و زیر نظر فیزیوتراپ شروع به دویدن کرد . لوکا مودریچ نیز با توجه به شرایطش خوبش به کار با توپ ادامه داد .