یوفا سی ال – بررسی ها نشانی می دهد در لیگ های معتبر اروپایی تا به اینجای کار دو بازیکن هستند که در آمار پاس گل بهتر از دیگران بوده اند.

این دو موفق شده اند ۵ پاس گل به هم تیمی هایشان بدند که یکی از ان ها تونی کروس ستاره آلمانی کهکشانی ها می باشد و دیگری فرانک ریبری ستاره فرانسوی باواریایی ها. از سوی دیگر کروس به طور میانگین در هر بازی ۹۳٫۴ درصد پاس صحیح داده است و این آمار برای ریبری ۷۷٫۳ درصد می باشد.

شایان ذکر است این آمار برای کروس در ۶۸۴ دقیقه بازی ثبت شده است و ریبری در ۳۴۷ دقیقه بازی این تعداد گل را ساخته است.