یوفا سی ال _ در چند وقت اخیر شایعاتی مبنی بر پرکردن جای خالی بوستکس توسط تراشتگن به گوش میرسد.

دلیل اصلی این شایعات را میتوان بازی با پای فوق العاده ی این دروازه بان دانست که به خوبی می تواند با مدافعان همکاری داشته باشد به همین خاطر برخی روزنامه های بارسلون این امر را ممکن میدانند و نظر دارند که این بازیکن میتواند در پست هافبک تدافعی به کار گرفته شود.

به نقل از وبسایت ورزشی گل و به گفته نشریه  اسپورت چاپ اسپانیا در ایالت کاتالونیا لوئیز انریکه این قصد را دارد که از این دروازه بان در آن پست استفاده کند که این ایده ی انریکه در این نشریه به طنز گرفته شده است .

با توجه به اینکه پست تراشتگن دروازه بانی است و بارسلونا هم دروازه بان مطمئنی ندارد و با در نظر گرفتن گفته های نشریات اسپانیایی خیلی خوب میدانیم که در فوتبال سطح بالا اتفاق افتادن هم چنین چیزی تقریبا امری غیرممکن است و به هیج وجه خود انریکه هم این را میداند که نمیتواند از او در این استفاده کند.