از ساعت ۱۷ به وقت ايران بايرن مونيخ مهمان انتراخت فرانكفورت ميباشد كه تركيب دو تسم به شرح زير است.

آینتراخت: هرادسکی, وایخو، آبراهام، چندلر، هکتور، اوسپیکا، فابیان، هوژتی، ماسکارال، مه یر، ربیچ

بایرن: نویر, لام، بواتنگ، هوملس، آلابا، تیاگو، کیمیچ، آلونسو، روبن، کومان و مولر