ترکیب رسمی دو تیم :

آتالانتا: بریشا، تولوی، کالدارا، زوکانوویچ، ماسیلو، کسیه، گالیاردینی، اسپیناتزولا، کورتیچ، پتانیا، پاپو گومز

آاس رم: وویچک شزنی، برونو پرز، کوستاس مانولاس، فاتزیو، رودیگر، ده روسی، استروتمن، صلاح، ناینگولان، پروتی، ژکو

این بازی از هفته سیزدهم سری آ برگزار می شود و گرگ ها در صورت پیروزی می توانند خود را به یووه نزدیک تر کنند.