یوفا سی ال – از لحظاتی دیگر شاگردان لوچیانو اسپالتی در المپیکو رم از پالرمو پذیرایی خواهند کرد. در صورت پیروزی ، رم می تواند به رده دوم بازگردد و جای آث میلان را در جدول بگیرد.

آ اس رم: شزنی، فازیو، مانولاس، ژوان، امرسون، پاردس، ده روسی، ناینگولان، صلاح، الشعراوی، ژکو

پالرمو: پوساوچ، چونک، گولدانیگا، آندلکوویچ، مورگانلا، علی سامی، گاتزی، برونو هنریکه، چوچف، دیامانتی، نستوروفسکی