یوفا سی ال – اینترمیلان که این روزها شرایط خوبی را سپری نمی کند از ساعت ۲۲:۱۵ امشب در جوزپه مه آتزا به مصاف تورینو می رود.

اینتر

هندانوویچ، انسالدی، میراندا، موریلو، ناگاتومو، ژائو ماریو، بروزوویچ، بانگا، کاندروا، ادر، ایکاردی

تورینو

هارت، زاپاکوستا، روسوتینی، مورتی، بارکا، آکواه، والدیفیوری، اوبی، فالکوئه، لیاییچ، بلوتی