یوفا سی ال – از دقایقی دیگر شاگردان اونای امری در تیم پاری سن ژرمن میهمان بازل سوئیس خواهند بود.

بازل:

واکلیک – گابر – ساچی – بالانتا – ترائوره – ژاکا – یارناسون – دایه – دلگادو – استفان -دومبیا

پاریسن ژرمن:

ارئولا – مونیر – مارکینیوش – سیلوا – کورزاوا – وراتی – موتا – ماتوئیدی – لوکاس – کاوانی – دی ماریا