از سری رقابت های جام حذفی آلمان باورایی ها میزبان آگزبورگ است.

بایرن مونیخ:

نویر، هوملس، بواتنگ، برنات،لام، کیمیش، سانچز، تیاگو، کومان، مولر، گرین

آگزبورگ:

هیتز، یانکر، هینترگر، تیگل، استافیلیدیس، کاچار، کور،بایر، مکس، کو جا چئول، جی دونگ وون