یوفا سی ال – از ساعتی دیگر دو تیم تاتنهام و موناکو رو به روی هم قرار میگیرند.

موناکو:

سوباشیچ – یمرسون – گیلک – مندی – سیدیبه – باکایوکو – فابینیو – لمار – سیلوا – ژرماین – فالکائو

تاتنهام:

هوگو لوریس – تریپیر – دایر – ویمر – رز – وانیاما – دمبله – وینکس – سون – دله الی – هری کین