یوفا سی ال – از ساعتی دیگر دو تیم بروسیادورتموند و لژیاورشو رو به روی هم قرار میگیرند.

دورتموند:

وایدنفلر – بارترا – دمبله – شاهین – رویس – روده – پولیشیچ – کاگاوا – کاسترو – گینتر – پاسلاک

لژیا: