یوفا سی ال – در ادامه رقابت های هفته دهم سری آ از ساعت ۲۲:۱۵ رم در میهمان ساسولو خواهد بود. جالوروسی با پیروزی در این بازی می تواند حتی به صدرنشینی نیز فکر کند.

ساسولو: کونسیلی، آچربی، کاناوارو، گاتزولا، پلوسو، ماتزیتلی، پیگرینی، آجاپونگ، پولیتانو، دفرل، ماتری

آ اس رم: شزنی، مانولاس، فازیو، فلورنتزی، امرسون، ده روسی، استروتمن، ناینگولان، صلاح، الشعراوی، ژکو