یوفا سی ال – ترکیب رسمی لسترسیتی – کوپنهاگن. این بازی راس ساعت ۲۳:۱۵ به وقت ایران شروع میشود.

کوپنهاگن:

اولسن، آنکرسن، زانکا، یوهانسون، آگوستینسون، فالک، کویست، دلنی، وربیک، سانتاندر، کورنلیوس

لسترسیتی:

اشمایکل، هرناندز، هوث، مورگان، فوکس، موسی، درینک واتر، آمارتی، اشلوپ، محرز، واردی