یوفا سی ال – از ساعت ۴ به وقت تهران سیتیزن های شهر منچستر میزبان تیم ساوتهمپتون هستند.

منچستر سیتی:

براوو – استونز – کمپانی – کولاروف – فرناندینیو – گوندوعان – سیلوا – دی بروین – استرلینگ – لروی سانه – آگوئرو

ساوتهمپتون:

فارستر – کلاسی – فونته – دیویس – آستین – تادیچ – رومئو – فن خیک – مارتینا – ردموند – مک کوئین