یوفا سی ال – در ادامه رقابت های جام اتحادیه انگلیس ، شاگردان آنتونیو کونته در استادیوم استنفوردبریج از وستهام پر مهره پذیرایی می کنند. ترکیب رسمی دو تیم :