یوفا سی ال – ترکیب رسمی دو تیم کلوب بروژ و پورتو از سوی سایت رسمی مسابقات اعلام شد.