یوفا سی ال – ترکیب رسمی دو تیم یوونتوس و اودینزه از طرف وبسایت باشگاه اعلام شد. این دو تیم از دقایقی دیگر در یوونتوس آرنا مقابل هم قرار می گیرند.

ترکیب یوونتوس :

ذخیره های یوونتوس :

ترکیب اودینزه :

ذخیره های اودینزه :