یوفا سی ال – از دقایقی دیگر در چارچوب هفته دهم سری آ ایتالیا، بانوی پیر اروپا در استادیوم یوونتوس آرنا میزبان ناپولی خواهد بود.