یوفا سی ال – پس از پایان بازی چهارم از دور مقدماتی لیگ اروپا،فیفا تیم منتخب را معرفی کرد.