یوفا سی ال – در بازی که کاپیتان مارکو رویس بعد از مدتها مصدومیت توانست به ترکیب اصلی بازگردد, با ۳ گل در این بازی آتش به پا کرد.

دقیقه ۱۰:  پاس اوجیجا اوفو، توپ در محوطه دورتموند به پریوویچ رسید، و او با یک ضربه زیبا توپ را روانه دروازه میزبان کرد.

دقیقه ۱۷: سانتر دمبله  توپ  به محوطه شش قدم حریف ارسال شد و کاگاوا آنجا بود تا با ضربه سر دروازه لژیا را باز کند.

دقیقه ۱۸: این بار دمبله با یک پاس بغل کاگاوا را صاحب توپ کرد، کنترل توپ، چرخش و ضربه پای چپ کاگاوا باعث شد که او طی یک دقیقه دبل کند و دورتموند را جلو بیاندازد.

دقیقه ۲۰: دورتموند صاحب یک ضربه ایستگاهی شد. رویس توپ را به شش قدم لژیا فرستاد، دفع اشتباه دروازه‌بان لژیا باعث شد تا توپ به پس برخورد به شاهین درون دروازه جای گیرد.

دقیقه ۲۴: حرکت انفرادی اوفو منجر شد تا دو بازیکن دورتموند جا بمانند، او توپ را به کوهارچیک رساند و پاس کاتبک این بازیکن باعث شد تا پریوویچ با یک بغل پا گل دوم خودش و تیمش را به ثمر برساند.

دقیقه ۲۹: لژیا فرصت به تساوی کشاندن بازی را داشت، پریوویچ در موقعیت تک به تک با وایدنفلر قرار گرفت، ضربه چیپ او به تیرک افقی دروازه برخورد کرد و در برگشت وایدنفلر در حالتی نامتعادل با پا توپ را دور کرد. روی توپ دفع شده دورتموند به گل رسید. شاهین با یک پاس در عمق رویس را در محوطه لژیا صاحب توپ کرد، روی توپ را به دمبله رساند و او نیز با یک سر توپ و سپس شوت گل  چهارم دورتموند را وارد دروازه حریف کرد.

دقیقه ۳۲: پاس چیپ شاهین به کاگاوا رسید، کاگاوا  در محوطه جریمه حریف با یک پاس بغل پا رویس را مقابل دروازه صاحب توپ کرد، ضربه رویس تبدیل به گل پنجم دورتموند و دوم خود شد.

دقیقه ۵۲:  پاس دمبله در دهانه دروازه به رویس رسید و او نیز با یک ضربه بغل پا دروازه را باز کرد.

دقیقه ۵۷: روی یک ضدحمله کوهارچیک در موقعیت تک به تک با وایدنفلردروازه‌بان دورتموند قرار گرفت و او نیز با یک ضربه بیرون پا دروازه دورتموند را باز کرد.

دقیقه ۸۱: ضدحمله دورتموند با حرکت عالی پولیشیچ گل هفتم دورتموند را به ارمغان آورد. پاس پولیشیچ با ضربه شورله همراه شد، توپ دفع شده توسط دروازه بان با ضربه سر پاسلاک تبدیل به گل شد.

دقیقه ۸۳: نیکولیچ با یک کار ترکیبی با وایدنفلر تک به تک شد و گل چهارم برای لژیا ورشو.

دقیقه ۹۳: حرکت اوبامیانگ پشت محوطه با پاس او به رویس همراه شد، ضربه مارکو رویس با برخورد به پای مدافع لژیا، از میان پاهای دروازه بان وارد دروازه لژیا شد.

آمار بازی: