یوفا سی ال – اتلتیکومادرید شب گذاشته با یک پیروزی خفیف توانست از سد روستوف بگذرد. حال دیگو سیمئونه میگوید از این برد خوشحالم اما اشتباهاتی داشتم.

سیمئونه که پیروزی را مدیون شاگردانش است میگوید: ” از این که این بازی به برتری ما به پایان رسید خوشحالم و از شاگردانم سپاس گذارم که به زیبایی بازی کردند با این حال به عنوان مربی تصمیمات اشتباهی گرفتم که منجر به سختر شدن بازی برای ما شد, خوشبختانه بازیکنانم میدانستن چگونه اشتباهات مرا جبران کنند. من از گریژمان هم تشکر میکنم که با گل های خودش باعث شد پیروزی از میدان خارج شویم ما به گل های او نیاز داشتیم.”