یوفا سی ال – دیگو سیمئونه امشب به همراه خانواده در فرودگاه مالپنسا میلانو دیده شده است . یک خبرنگار از تله لومباردیا از او در مورد امکان حضورش در میلان برای مذاکرات با اینتر سوال پرسید . او با لبخند جواب داد :

” شما هرگز نمیدانید . . . ”

گفتنیست قرارداد ال چولو پس از اینکه به مدت ۲ سال کاهش پیدا کرد در ژوئن ۲۰۱۸ به اتمام خواهد رسید . این دقیقا همان تاریخی است که قرارداد پیولی با نراتزوری به پایان میرسد . سیمئونه در سالهای ۹۶ تا ۹۹ عضو اینتر بود و در سری آ نیز سابقه ی مربیگری در کاتانیا را دارد و قبلا از علاقه اش برای نشستن روی نیمکت افعی ها خبر داده بود .