یوفا سی ال – اینتر برای چندمین بازی متوالی ناکام ماند تا سرمربی این تیم عصبانیت خود را اعلام کند. با شکست دوباره اینتر، وضعیت دی بوئر متزلزل به نظر می رسد.

فرانک دی بوئر معتقد است که اینتر کاملا نیمه دوم را در دست داشت اما با اشتباهات ساده و احمقانه بازی را واگذار کردند.

ما اشتباهات زیادی داشتیم مخصوصا روی محمد صلاح در نیمه اول. بعد از نیمه اول ما کنترل بازی را بدست گرفتیم ولی با یک اشتباه احمقانه بازی را واگذار کردیم.

خطای احمقانه استوان یووتیچ به انها ضربه ازاد داد که منجر به گل شد. من واقعا متعجب هستم که در نیمه اول چقدر راحت توپ ها را به سادگی لو میدادیم. در نیمه دوم تنها تیمی که خوب بازی کرد اینتر بود.

چرا یووتیچ را به جای گابیگل به میدان فرستادی؟

گابیگل در بهترین شرایط فیزیکی خود قرار ندارد. هنوز با هم تیمی هایش به هماهنگی کامل نرسیده است. ولی یووتیچ در طول هفته بسیار خوب تمرین کرده است