یوفا سی ال – در شبي كه بيشتر بازي در دست دورتموند بود تنها مساوي حاصل كار آنها شد تا باز هم شاهد دیداری پر گل از سوی دو تیم باشیم.

در ابتداي بازي و در دقيقه ۲ نيمه اول در پشت محوطه دورتموندي ها خطاي هند گينتر گرفته شد, ضربه كاشه را رونالدو به سمت چاچوب روانه كرد كه با واكنش بوركي مواجه شد توپبرگشتي به دست خامس رسيد كه شوت وي در افسايد به كريم بنزما رسيد.

در دقيقه ۴ نيز اين بار با خطاي مودريچ دورتموندي ها صاحب يك ضربه ازاد پشت محوطه جريمه رئال شد كه شوت كاسترو با واكنش سنگر بان اول كهكشاني ها كيلور ناواس همرا بود.

با گذشت چند دقيقه سربازان توخل بازي را در دست گرفته و دقيقه ۱۱ بازي ضربه ايستگاهي ديگري نصيب بازيكنان دورتموند شد, اين ضربه توسط اوباميانگ زده شد كه به دستان باز رونالدو برخورد كرد اما داور بازي اقاي كلانتربرگ اعتقادي به خطاي دست بازيكن رئال نداشت.

دقیقه ۱۳ دمبله با از میان برداشتن دو بازیکن در داخل محوطه جريمه رئال در موقعيت شوت زنی قرار گرفت، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.

گل اول كهكشاني ها “رونالدو”:

سه چهار دقيقه بعد از موقعيت قبلي، حملات دورتموند ادامه داشت و رئال تحت فشار بود تا اين كه كروس يك موقعيت ضد حمله را فراهم كرد، كروس توپ را به خامس رساند و وي با پاس خود گرت بيل را صاحب موقعيت كرد كه بيل با يك پشت پا توپ را براي رونالدو كاشت و با يك ضربه توپ راهي دروازه زردو مشكي پوشان شد.

پس از این گل دورتموند درصدد جبران برآمد و بیش از پیش بازی را در دست گرفت. دقیقه ۲۵ پاس اوبامیانگ، دمبله را در محوطه رئال صاحب توپ کرد، دمبله با یک سر توپ دنیلو رو از پیش رو برداشت اما شوت او با برخورد به راموس راهی کرنر شد.

دقیقه ۳۴ کرنری که روی دریبل زنی دمبله برای دورتموند به دست آمد، با ارسال او و ضربه سر سوکراتیس موقعیت دیگری برای میزبان ایجاد کرد، ناواس ضربه سر سوکراتیس را با مشت دفع کرد.

گل اول براي زنبور ها “اوباميانگ”:

دقیقه ۴۳ ضربه ایستگاهی دیگری برای دورتموند به وجود آمد، این بار گریرو پشت توپ ایستاد، ضربه کات دار او را ناواس دفع کرد و توپ به بازو و سر واران برخورد کرد تا به سمت دروازه خودی رود، اوبامیانگ در آخرین لحظه خودش را به توپ رساند تا گل به نام او ثبت شود.

يك دقيقه وقت اضافه.

در دقيقه ۴۶ ارسال بنزما از جناح به روي دوازه فرستاده شد كه با ضربه سر كريس رونالدو وارد دروازه شد اما به دليل اين كه در افسايد قرار گرفته بود اين گل پذيرفته نشد

نيمه دوم: نيمه تعادل

نیمه دوم ، دورتموند هجومی شروع کرد. دقیقه ۵۱ دمبله با از میان برداشتن راموس و دنیلو وارد محوطه حریف شد، اما ضربه اش از بالای دروازه به بیرون رفت. یک دقیقه بعد حرکت دیگری از دمبله موقعیتی برای اوبامیانگ در محوطه جریمه ایجاد کرد، كه با دفع ناواس همراه بود.

گل دوم براي رئال مادريد “واران”:

رئال برای دقایقی دورتموندي ها را تحت فشار گذاشتند تا سر انجام در دقیقه ۶۶ روی کرنری که كهكشاني ها به دست اوردند، رئالي ها صاحب موقعیت شوند. کرنر کوتاه کروس برای رونالدو، ارسال رونالدو را در پی داشت. توپ در تیر دوم به بنزما رسید و ضربه بنزما با بي دقتي به تیر دروازه برخورد کرد تا مقابل خط دروازه توپ براي واران كاشته شود و او نیز دروازه خالی دورتموند را باز کرد تا اشتباه خود را كه منجر به گل اول دورتموند شد به نحوي جبران كند.

توخل تعویض هایش را انجام داد و دورتموند پس از این گل فشار حملاتش را آغاز کرد. دقیقه ۷۰ و ۷۵ ضربات گریرو و شورله را ناواس به کرنر فرستاد.

دقیقه ۸۳ این بار شوت پولیشیچ را ناواس دفع کرد، روی توپ دوم کارواخال از راه رسید و توپ را به کرنر فرستاد. یک دقیقه بعد امره مور دروازه ناواس را تهدید کرد.

گل دوم براي زردو سياه پوشان “اندره شورله”:

دورتموند نتیجه حملاتش را گرفت. دقیقه ۸۷ حرکت پا به توپ پولیشیچ سانتر او را در پی داشت، برگردان اوبامیانگ و سایه زنی او باعث شد تا توپ به شورله برسد، شورله با شوت پا چپ مهار نشدنی توپ را به طاق دروازه رئال رساند تا اولین گلش برای دورتموند حفظ رکورد شکست ناپذیری در وستفالن باشد. با این نتیجه دو تیم ۴ امتیازی شدند اما دورتموند به دلیل تفاضل گل بهتر صدرنشین ماند.

آمار بازی :