یوفا سی ال – ترکیب تیم های یوونتوس و دورتموند اعلام شد .

یوونتوس :

 

دیناموزاگرب:

سمپر، سیتوم، سیگالی، پیواریچ، آنتولیچ،شیلدنفلد، بکوویچ، یوناس، العربی سودانی، جونیور فرناندز، پاویچیچ