دیدار دو تیم آرسنال و لودوگورتس از دقایق دیگر آغاز میشود که ترکیب دو تیم بدین شرح است. پیش تر به تقابل این دو تیم پرداخته شده است. “پیش بازی آرسنال – لودوگورتس: نبرد اول هر دو تیم”

آرسنال:

اوسپینا – موستافی – لورن کوسیلنی – گیبس – بیرین – کوکلین – کازورلا – ولکات – چمبرلین – اوزیل – سانچز 

لودوگورتس:

استویانوف – پالومینو – ناتانیل – آبل – دیاکوف – کافو – مینف – موت – مارسلینیو – واندرسون – میسیجان