دو تیم موناکو و بایر لورکوزن در هفته دوم لیگ قهرمانان تا دقایقی دیگر به مصاف هم خواهند رفت.

لسترسیتی: اشمایکل، هرناندز، هوت، مورگان، فوکس، محرز، درینک واتر، آمارتی، آلبرایتون، سلیمانی، واردی

نیمکت: تسیلر، موسی، کینگ، شلوپ، سیمپسون، اوکازاکی، گری

 

پورتو: کاسیاس، لایون، فلیپه، مارکانو، تلس، پریرا، آندره، تورس، اوتاویو، سیلوا، لوپز