یوفا سی ال – در دیداری مهم از سری رقابت های لیگ جزیره دو تیم چلسی و لسترسیتی تا دقایقی دیگر به مصاف هم میروند .

ترکیب چلسی :

کورتوا – آزپیلیکوتا – داوید لوییز – کیهیل – موزس – کانته – ماتیچ – آلونسو – پدرو – هازارد – دیگو کوستا

ترکیب لسترسیتی :

اشمایکل – هرناندز – هوت – مورگان – فوکس – آلبرایتون – درینک واتر – آمارتی – شلوپ – موسی – واردی