یوفا سی ال – تیمهای آرسنال و سوانزی در دیداری در ورزشگاه امارات شهر لندن رو در روی هم قرار میگرند .

ترکیب آرسنال :

چک، کوشیلنی، مصطفی، مونرال، ببرین، کازورلا، ژاکا، ایوبی، والکات، اوزیل، سانچز

ترکیب سوانزی سیتی :

فابیانسکی، آمات، فرناندز، تیلور، ناوتون، کورک، بریتون، سیگوردسون، بارو، روتلج، فر