یوفا سی ال – دو تیم آستراوین اتریش و رم ایتالیا در بازی چهارم از دور گروهی لیگ اروپا مصاف می دهند.

ترکیب آسترا وین اتریش :

هادزیکیچ، لارسن، روتپولر، فیلیپوویچ، مارتشینکو، سِربست، هالزهایزر، پیرس، گرانوالد، ونوتو، کایوده

ترکیب آ اس رم :

 آلیسون، رودیگر، ده روسی، ژسوس، پاردس، استروتمن، پروتی، الشعراوی، ژکو، ناینگولان، برونو پرز