یوفا سی ال – ترکیب تیم های بنفیکا و ناپولی از سوی وبسایت رسمی یوفا اعلام شد .